Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Заметки о стиле жития Стефана Дечанского Григория Цамблака


Автори:
Дитрих Фрайданк Хале, Германия

Страници: 37-40

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


238 изтегляния от 1.9.2020 г.