Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът за светския подвиг на героите в "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак и "Житие на Стефан Пермски" от Епифаний Премъдри


Автори:
Малина Байчева Велико Търново, България

Страници: 41-46

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


226 изтегляния от 1.9.2020 г.