Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 84 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky
(изтегляния 51 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас
(изтегляния 69 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов
(изтегляния 49 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 108 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов
(изтегляния 81 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков
(изтегляния 44 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов
(изтегляния 46 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter
(изтегляния 37 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев
(изтегляния 34 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек
(изтегляния 38 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак
(изтегляния 34 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова
(изтегляния 35 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков
(изтегляния 37 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова
(изтегляния 30 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова Рая Заимова
(изтегляния 43 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев
(изтегляния 33 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева
(изтегляния 39 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева
(изтегляния 32 от 1.9.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 33 от 1.9.2020 г.)

Приложение
(изтегляния 32 от 1.9.2020 г.)