Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 326 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 259 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас

(изтегляния 376 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 266 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 410 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов

(изтегляния 358 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков

(изтегляния 371 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов

(изтегляния 259 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter

(изтегляния 227 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев

(изтегляния 216 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек

(изтегляния 223 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак

(изтегляния 338 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова

(изтегляния 206 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков

(изтегляния 201 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова

(изтегляния 179 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова-Заимова Рая Заимова

(изтегляния 180 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев

(изтегляния 228 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева

(изтегляния 188 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева

(изтегляния 286 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 205 от 1.9.2020 г.)

Приложение

(изтегляния 180 от 1.9.2020 г.)