Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 268 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 203 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас

(изтегляния 286 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 190 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 335 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов

(изтегляния 290 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков

(изтегляния 289 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов

(изтегляния 183 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter

(изтегляния 167 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев

(изтегляния 150 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек

(изтегляния 166 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак

(изтегляния 255 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова

(изтегляния 137 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков

(изтегляния 143 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова

(изтегляния 119 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова-Заимова Рая Заимова

(изтегляния 132 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев

(изтегляния 164 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева

(изтегляния 134 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева

(изтегляния 221 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 150 от 1.9.2020 г.)

Приложение

(изтегляния 112 от 1.9.2020 г.)