Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Патриарх Евтимий и Мойсей - семантико-идеологична интерпретация на сравнението в "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 109-119

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


255 изтегляния от 31.8.2020 г.