Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Цикълът български аскетични жития и Търновската агиографска традиция от XIII-XVI век


Автори:
Венета Янкова Шумен, България

Страници: 185-194

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


239 изтегляния от 31.8.2020 г.