Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки


Автори:
Мария Спасова Велика Търново, България

Страници: 305-319

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


196 изтегляния от 31.8.2020 г.