Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Среднобългарска (и старобългарска) лексика в съвременните български диалекти (Според материали от произведения на Григорий Цамблак)


Автори:
Мария Мъжлекова Велико Търново, България

Страници: 349-362

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


240 изтегляния от 31.8.2020 г.