Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отглаголните съществителни имена с наставка - ние в "Житие на Стефан Дечански" от Григорий Цамблак


Автори:
Пенка Ковачева Велико Търново, България

Страници: 363-367

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


158 изтегляния от 31.8.2020 г.