Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои наблюдение над географската терминология и топонимията в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Велико Търново, България

Страници: 369-376

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


142 изтегляния от 31.8.2020 г.