Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към историята на новобългарския превод на Библията


Автори:
Елжбета Солак Краков, Полша

Страници: 383-390

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


286 изтегляния от 31.8.2020 г.