Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 454 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 384 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас

(изтегляния 528 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 437 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 564 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов

(изтегляния 490 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков

(изтегляния 517 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов

(изтегляния 418 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter

(изтегляния 336 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев

(изтегляния 339 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек

(изтегляния 389 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак

(изтегляния 480 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова

(изтегляния 339 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков

(изтегляния 314 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова

(изтегляния 312 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова-Заимова Рая Заимова

(изтегляния 296 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев

(изтегляния 348 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева

(изтегляния 310 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева

(изтегляния 419 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 326 от 1.9.2020 г.)

Приложение

(изтегляния 284 от 1.9.2020 г.)