Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кой е "багренородният" цар Михаил от скалния надпис при село Рояк, Провадийско?


Автори:
Йордан Андреев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 441-453

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


272 изтегляния от 1.9.2020 г.