Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Индивидуалност и детерминация в творчеството и социалното поведение на писателите от Търновската книжовна школа


Автори:
Иван Лазаров Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 505-514

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 1.9.2020 г.