Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки върху институционната система на Второто българско царство: кефалия


Автори:
Иван Билярски София, България

Страници: 553-562

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


161 изтегляния от 1.9.2020 г.