Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 376 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 305 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас

(изтегляния 435 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 338 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 465 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов

(изтегляния 413 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков

(изтегляния 419 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов

(изтегляния 327 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter

(изтегляния 272 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев

(изтегляния 258 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек

(изтегляния 280 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак

(изтегляния 392 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова

(изтегляния 260 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков

(изтегляния 246 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова

(изтегляния 234 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова-Заимова Рая Заимова

(изтегляния 221 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев

(изтегляния 277 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева

(изтегляния 240 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева

(изтегляния 339 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 253 от 1.9.2020 г.)

Приложение

(изтегляния 222 от 1.9.2020 г.)