Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак


Автори:
Димитър Кенанов Велико Търново, България

Страници: 45-57

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


217 изтегляния от 31.8.2020 г.