Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Константин Костенечки за произхода на Кирило-Методиевия език


Автори:
Димо Чешмеджиев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ / Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките, България

Страници: 631-640

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


210 изтегляния от 1.9.2020 г.