Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Староруските летописи за Григорий Цамблак


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 77-92

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


355 изтегляния от 31.8.2020 г.