Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак: семантични нива и херменевтика


Автори:
Алда Джамбелука Коссова Палерно, Италия

Страници: 93-107

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


431 изтегляния от 31.8.2020 г.