Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1999 / Том 6 / Брой 1

Статии

"Лествицата" на Йоан Лествичник и типологията на житийния текст
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 402 от 28.8.2020 г.)

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа
Михаjло Георгиевски

(изтегляния 616 от 28.8.2020 г.)

Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 495 от 28.8.2020 г.)

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век
Ангелина Даскалова

(изтегляния 511 от 28.8.2020 г.)

О jeдноj гласовно-правописноj особини српских рукописних кньига XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 406 от 28.8.2020 г.)

За езика на Дяк Андрей
Боряна Велчева

(изтегляния 428 от 28.8.2020 г.)

Среднобългарският превод на Псевдо-методиевото откровение
Мария Йовчева Лора Тасева

(изтегляния 446 от 28.8.2020 г.)

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция
Диана Иванова

(изтегляния 545 от 28.8.2020 г.)

Културата на Търновград XIII-XIV в. - увод в темата
Росица Панова

(изтегляния 422 от 28.8.2020 г.)

За владетелските инсигнии на първите Асеневци
Георги Атанасов

(изтегляния 926 от 28.8.2020 г.)

Историческата личност в българската агиография от XIII-XIV век
Бистра Николова

(изтегляния 479 от 28.8.2020 г.)

Црквена политика Joвана V Палеолога
Радивоj Радич

(изтегляния 297 от 31.8.2020 г.)

Das Verhaltnis Des Orthodoxen Bulgarien Zu Rom Im 13. Jahrhundert
Hans-Dieter Dopmann

(изтегляния 340 от 31.8.2020 г.)

Песнивецът на цар Иван Александър от 1337 година
Елисавета Мусакова

(изтегляния 802 от 31.8.2020 г.)

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.
Йордан Андреев

(изтегляния 456 от 31.8.2020 г.)

Църковни сгради от XIII-XIV век във Велико Търново
Виолета Димова

(изтегляния 894 от 31.8.2020 г.)

Еврейската общност в Търново и църковният събор от 1359 г.
Иван Чокоев Константин Тотев

(изтегляния 597 от 31.8.2020 г.)

Евнимиевият манастир край Търновград
Тодор Овчаров

(изтегляния 343 от 31.8.2020 г.)

Богословие на иконите от Великотърновския регион
Тотю Коев

(изтегляния 455 от 31.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 315 от 31.8.2020 г.)