Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1999 / Том 6 / Брой 1

Статии

"Лествицата" на Йоан Лествичник и типологията на житийния текст
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 376 от 28.8.2020 г.)

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа
Михаjло Георгиевски

(изтегляния 569 от 28.8.2020 г.)

Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 449 от 28.8.2020 г.)

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век
Ангелина Даскалова

(изтегляния 474 от 28.8.2020 г.)

О jeдноj гласовно-правописноj особини српских рукописних кньига XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 381 от 28.8.2020 г.)

За езика на Дяк Андрей
Боряна Велчева

(изтегляния 381 от 28.8.2020 г.)

Среднобългарският превод на Псевдо-методиевото откровение
Мария Йовчева Лора Тасева

(изтегляния 410 от 28.8.2020 г.)

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция
Диана Иванова

(изтегляния 506 от 28.8.2020 г.)

Културата на Търновград XIII-XIV в. - увод в темата
Росица Панова

(изтегляния 391 от 28.8.2020 г.)

За владетелските инсигнии на първите Асеневци
Георги Атанасов

(изтегляния 876 от 28.8.2020 г.)

Историческата личност в българската агиография от XIII-XIV век
Бистра Николова

(изтегляния 449 от 28.8.2020 г.)

Црквена политика Joвана V Палеолога
Радивоj Радич

(изтегляния 266 от 31.8.2020 г.)

Das Verhaltnis Des Orthodoxen Bulgarien Zu Rom Im 13. Jahrhundert
Hans-Dieter Dopmann

(изтегляния 304 от 31.8.2020 г.)

Песнивецът на цар Иван Александър от 1337 година
Елисавета Мусакова

(изтегляния 751 от 31.8.2020 г.)

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.
Йордан Андреев

(изтегляния 424 от 31.8.2020 г.)

Църковни сгради от XIII-XIV век във Велико Търново
Виолета Димова

(изтегляния 798 от 31.8.2020 г.)

Еврейската общност в Търново и църковният събор от 1359 г.
Иван Чокоев Константин Тотев

(изтегляния 550 от 31.8.2020 г.)

Евнимиевият манастир край Търновград
Тодор Овчаров

(изтегляния 314 от 31.8.2020 г.)

Богословие на иконите от Великотърновския регион
Тотю Коев

(изтегляния 418 от 31.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 287 от 31.8.2020 г.)