Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Житейският цикъл на Йоан Кръстител според късносредновековни паметници от Арбанаси


Автори:
Диана Косева-Тотева Велико Търново, България

Страници: 589-599

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


236 изтегляния от 31.8.2020 г.