Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1999 / Том 6 / Брой 1

Статии

"Лествицата" на Йоан Лествичник и типологията на житийния текст
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 307 от 28.8.2020 г.)

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа
Михаjло Георгиевски

(изтегляния 420 от 28.8.2020 г.)

Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 371 от 28.8.2020 г.)

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век
Ангелина Даскалова

(изтегляния 403 от 28.8.2020 г.)

О jeдноj гласовно-правописноj особини српских рукописних кньига XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 313 от 28.8.2020 г.)

За езика на Дяк Андрей
Боряна Велчева

(изтегляния 305 от 28.8.2020 г.)

Среднобългарският превод на Псевдо-методиевото откровение
Мария Йовчева Лора Тасева

(изтегляния 317 от 28.8.2020 г.)

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция
Диана Иванова

(изтегляния 391 от 28.8.2020 г.)

Културата на Търновград XIII-XIV в. - увод в темата
Росица Панова

(изтегляния 311 от 28.8.2020 г.)

За владетелските инсигнии на първите Асеневци
Георги Атанасов

(изтегляния 761 от 28.8.2020 г.)

Историческата личност в българската агиография от XIII-XIV век
Бистра Николова

(изтегляния 347 от 28.8.2020 г.)

Црквена политика Joвана V Палеолога
Радивоj Радич

(изтегляния 197 от 31.8.2020 г.)

Das Verhaltnis Des Orthodoxen Bulgarien Zu Rom Im 13. Jahrhundert
Hans-Dieter Dopmann

(изтегляния 240 от 31.8.2020 г.)

Песнивецът на цар Иван Александър от 1337 година
Елисавета Мусакова

(изтегляния 643 от 31.8.2020 г.)

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.
Йордан Андреев

(изтегляния 340 от 31.8.2020 г.)

Църковни сгради от XIII-XIV век във Велико Търново
Виолета Димова

(изтегляния 566 от 31.8.2020 г.)

Еврейската общност в Търново и църковният събор от 1359 г.
Иван Чокоев Константин Тотев

(изтегляния 378 от 31.8.2020 г.)

Евнимиевият манастир край Търновград
Тодор Овчаров

(изтегляния 251 от 31.8.2020 г.)

Богословие на иконите от Великотърновския регион
Тотю Коев

(изтегляния 341 от 31.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 232 от 31.8.2020 г.)