Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа


Автори:
Михаjло Георгиевски Република Северна Македония

Страници: 71-86

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


317 изтегляния от 28.8.2020 г.