Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция


Автори:
Диана Иванова Пловдив, България

Страници: 295-311

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


531 изтегляния от 28.8.2020 г.