Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неизвестно (трето) похвално слово за Великомъченик Георги Победоносец от Григорий Цамблак


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 19-38

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


417 изтегляния от 28.8.2020 г.