Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За владетелските инсигнии на първите Асеневци


Автори:
Георги Атанасов РИМ – Силистра, България

Страници: 357-377

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


910 изтегляния от 28.8.2020 г.