Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иконографията на Страшния съд в църквите в с. Арбанаси в традициите на Търновската живописна школа и византийското изкуство


Автори:
Надежда Йорданова Велико Търново, България

Страници: 621-631

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


583 изтегляния от 31.8.2020 г.