Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2002 / Том 7 / Брой 1

Статии

Исихазмът - функционираща култура
Лила Мончева

(изтегляния 373 от 20.8.2020 г.)

Les Grands Menologes De Lecture Du Patriarche Euthyme De Tarnovo
Dan Zamfirescu

(изтегляния 301 от 20.8.2020 г.)

"Лествицата" на Йоан Синайски - текст, история, митология
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 270 от 20.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и софийската новомъченическа школа
Галина Лечева

(изтегляния 239 от 20.8.2020 г.)

За двата преписа на житието на сръбския патриарх Ефрем
Венелин Грудков

(изтегляния 218 от 20.8.2020 г.)

Сръбски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска
Радослава Трифонова

(изтегляния 315 от 20.8.2020 г.)

Болграские материалы в восточнославянском прологе
Аушра Каткуте

(изтегляния 219 от 20.8.2020 г.)

Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 204 от 28.8.2020 г.)

Консервативния характер на Евтимиевата реформа
Ангел Давидов

(изтегляния 229 от 28.8.2020 г.)

Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, патриарх Търновски
Петранка Трендафилова Тодорка Георгиева

(изтегляния 237 от 28.8.2020 г.)

Охрид, Търново и отвъддунавските княжества (XIII - XV в.)
Василка Тъпкова-Заимова Павлина Бойчева

(изтегляния 308 от 28.8.2020 г.)

Антични и библейски реалии в историята на Никита Хониат
Димитър Й. Димитров

(изтегляния 212 от 28.8.2020 г.)

Звездните мигове на цар Иван Шишман
Йордан Андреев

(изтегляния 257 от 28.8.2020 г.)

Hesychasme Ou Palamisme Dans L'ecole Litteraire De Tarnovo? Theses Critiques
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 186 от 28.8.2020 г.)

За облеклото в творбите на патриарх Евтимий
Иван Чокоев

(изтегляния 171 от 28.8.2020 г.)

Изгубените старобългарски историописни съчинения
Николай Проданов

(изтегляния 215 от 28.8.2020 г.)

Der Hellenismus Als Wurzel Der Ost-Und Westeuropaischen Kultur
Theodor Nikolaou

(изтегляния 236 от 28.8.2020 г.)

Таjнствено преплитанье слова
Радивоj Радич

(изтегляния 188 от 28.8.2020 г.)

Орнаментът в украсата на Арбанашките църкви от XVI-XVIII в.
Миглена Прашкова

(изтегляния 296 от 28.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 195 от 28.8.2020 г.)