Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2002 / Том 7 / Брой 1

Статии

Исихазмът - функционираща култура
Лила Мончева

(изтегляния 292 от 20.8.2020 г.)

Les Grands Menologes De Lecture Du Patriarche Euthyme De Tarnovo
Dan Zamfirescu

(изтегляния 234 от 20.8.2020 г.)

"Лествицата" на Йоан Синайски - текст, история, митология
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 211 от 20.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и софийската новомъченическа школа
Галина Лечева

(изтегляния 186 от 20.8.2020 г.)

За двата преписа на житието на сръбския патриарх Ефрем
Венелин Грудков

(изтегляния 173 от 20.8.2020 г.)

Сръбски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска
Радослава Трифонова

(изтегляния 227 от 20.8.2020 г.)

Болграские материалы в восточнославянском прологе
Аушра Каткуте

(изтегляния 170 от 20.8.2020 г.)

Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 147 от 28.8.2020 г.)

Консервативния характер на Евтимиевата реформа
Ангел Давидов

(изтегляния 162 от 28.8.2020 г.)

Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, патриарх Търновски
Петранка Трендафилова Тодорка Георгиева

(изтегляния 153 от 28.8.2020 г.)

Охрид, Търново и отвъддунавските княжества (XIII - XV в.)
Василка Тъпкова-Заимова Павлина Бойчева

(изтегляния 243 от 28.8.2020 г.)

Антични и библейски реалии в историята на Никита Хониат
Димитър Й. Димитров

(изтегляния 141 от 28.8.2020 г.)

Звездните мигове на цар Иван Шишман
Йордан Андреев

(изтегляния 214 от 28.8.2020 г.)

Hesychasme Ou Palamisme Dans L'ecole Litteraire De Tarnovo? Theses Critiques
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 132 от 28.8.2020 г.)

За облеклото в творбите на патриарх Евтимий
Иван Чокоев

(изтегляния 126 от 28.8.2020 г.)

Изгубените старобългарски историописни съчинения
Николай Проданов

(изтегляния 144 от 28.8.2020 г.)

Der Hellenismus Als Wurzel Der Ost-Und Westeuropaischen Kultur
Theodor Nikolaou

(изтегляния 175 от 28.8.2020 г.)

Таjнствено преплитанье слова
Радивоj Радич

(изтегляния 131 от 28.8.2020 г.)

Орнаментът в украсата на Арбанашките църкви от XVI-XVIII в.
Миглена Прашкова

(изтегляния 205 от 28.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 138 от 28.8.2020 г.)