Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2002 / Том 7 / Брой 1

Статии

Исихазмът - функционираща култура
Лила Мончева

(изтегляния 626 от 20.8.2020 г.)

Les Grands Menologes De Lecture Du Patriarche Euthyme De Tarnovo
Dan Zamfirescu

(изтегляния 479 от 20.8.2020 г.)

"Лествицата" на Йоан Синайски - текст, история, митология
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 456 от 20.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и софийската новомъченическа школа
Галина Лечева

(изтегляния 466 от 20.8.2020 г.)

За двата преписа на житието на сръбския патриарх Ефрем
Венелин Грудков

(изтегляния 384 от 20.8.2020 г.)

Сръбски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска
Радослава Трифонова

(изтегляния 505 от 20.8.2020 г.)

Болграские материалы в восточнославянском прологе
Аушра Каткуте

(изтегляния 368 от 20.8.2020 г.)

Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 382 от 28.8.2020 г.)

Консервативния характер на Евтимиевата реформа
Ангел Давидов

(изтегляния 527 от 28.8.2020 г.)

Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, патриарх Търновски
Петранка Трендафилова Тодорка Георгиева

(изтегляния 399 от 28.8.2020 г.)

Охрид, Търново и отвъддунавските княжества (XIII - XV в.)
Василка Тъпкова-Заимова Павлина Бойчева

(изтегляния 474 от 28.8.2020 г.)

Антични и библейски реалии в историята на Никита Хониат
Димитър Й. Димитров

(изтегляния 381 от 28.8.2020 г.)

Звездните мигове на цар Иван Шишман
Йордан Андреев

(изтегляния 426 от 28.8.2020 г.)

Hesychasme Ou Palamisme Dans L'ecole Litteraire De Tarnovo? Theses Critiques
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 317 от 28.8.2020 г.)

За облеклото в творбите на патриарх Евтимий
Иван Чокоев

(изтегляния 330 от 28.8.2020 г.)

Изгубените старобългарски историописни съчинения
Николай Проданов

(изтегляния 412 от 28.8.2020 г.)

Der Hellenismus Als Wurzel Der Ost-Und Westeuropaischen Kultur
Theodor Nikolaou

(изтегляния 383 от 28.8.2020 г.)

Таjнствено преплитанье слова
Радивоj Радич

(изтегляния 335 от 28.8.2020 г.)

Орнаментът в украсата на Арбанашките църкви от XVI-XVIII в.
Миглена Прашкова

(изтегляния 452 от 28.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 344 от 28.8.2020 г.)