Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум. Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.


Автори:
Страници: 3-4

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 20.8.2020 г.