Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сравнителен анализ на ктиторските миниатюри на тетраевангелие от Драгомирна (1614 г.) и на Лондонското тетраевангелие (1356 г.)


Автори:
Стефка Филипова-Мердзимеки Солун, Гърция

Страници: 705-716

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


187 изтегляния от 28.8.2020 г.