Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Escavinus и естествените пещери в средновековното монашество и скитския устав


Автори:
Иван Марчевски Велико Търново, България

Страници: 853-864

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


225 изтегляния от 28.8.2020 г.