Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, патриарх Търновски


Автори:
Петранка Трендафилова Силистра, България
Тодорка Георгиева Силистра, България

Страници: 321-327

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


384 изтегляния от 28.8.2020 г.