Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за сръбската книжнина като извор за житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак


Автори:
Донка Петканова София, България

Страници: 117-122

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


432 изтегляния от 19.8.2020 г.