Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рилският манастир в старобългарските паметници и Рилският манастир според Евтимий (съпоставителен план)


Автори:
Бистра Николова Институт за исторически изследвания при БАН, България

Страници: 475-481

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


453 изтегляния от 19.8.2020 г.