Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Плетение словес" в светлината на индоевропейската стилистична традиция


Автори:
Лила Мончева Шумен, България

Страници: 57-63

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


435 изтегляния от 19.8.2020 г.