Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От Патриаршия към Митрополия - драмата на една промяна в статута на Търновската църква в края на XIV в. и началото на XV в.


Автори:
Иван Тютюнджиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 513-529

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


561 изтегляния от 19.8.2020 г.