Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пръстени печати от некропола при църквата "Св. Димитър"


Автори:
Мирко Робов НАИМ при БАН, филиал Велико Търново, България

Страници: 551-560

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 19.8.2020 г.