Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Състояние на патристичната наука у нас


Автори:
Иван Марчевски Велико Търново, България

Страници: 705-711

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


370 изтегляния от 20.8.2020 г.