Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Календарните основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички


Автори:
Тодор Моллов Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 713-729

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


405 изтегляния от 20.8.2020 г.