Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към ръкописното наследство на старобългарския агиографски репертоар. Житието на пророк Йона


Автори:
Румяна Златанова Хайделберг, Германия

Страници: 146-168

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


421 изтегляния от 18.8.2020 г.