Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особени относителни модални употреби у Евтимий Търновски и Григорий Цамблак


Автори:
Иван Г. Илиев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Филиал Кърджали, България

Страници: 334-342

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


157 изтегляния от 18.8.2020 г.