Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към изследването на руската рецепция на среднобългарския превод на "Пандектите" на Никон Черногорец


Автори:
Събка Богданова, Елена Луканова София, България

Страници: 358-380

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


51 изтегляния от 18.8.2020 г.