Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Християнската тема в сюжета на българските монети и патриаршеските печати от XIII-XIV век и някои аспекти на нейния избор


Автори:
Христо Харитонов Велико Търново, България

Страници: 558-564

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


164 изтегляния от 18.8.2020 г.