Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Археологическите проучвания на Трапезица - история и резултати


Автори:
Йордан Алексиев Велико Търново, България

Страници: 609-619

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


46 изтегляния от 18.8.2020 г.