Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Универсалиите в исихасткия модел на света и фундаменталната онтология на Хайдегер


Автори:
Евлоги Данков Велико Търново, България

Страници: 705-722

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 18.8.2020 г.