Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновските старини в контекста на Калояновата уния


Автори:
Зарко Ждраков София, България

Страници: 776-786

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


232 изтегляния от 18.8.2020 г.