Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век. Девети международен симпозиум Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г.


Автори:
Страници: 1-2

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


492 изтегляния от 17.8.2020 г.