Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтимий Търновски и книжовната диаглосия в България през втората половина на XIV век


Автори:
Иван Харалампиев Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 175-181
DOI: https://doi.org/10.54664/JOYT7849

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


402 изтегляния от 18.8.2020 г.