Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Промени в богословското терминология X-XIV в.


Автори:
Камен Димитров ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 478-486
DOI: https://doi.org/10.54664/TMKS6341

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


398 изтегляния от 18.8.2020 г.